ŠOŠONI – dějství druhé (27. 7. – 3. 8. 2013)

sosoni_pano

„Šošoni z Údolí klikatých vod,
všechno jim přijde vhod,
dodělají úkoly, pak skočíme do vody.
Alex má hodně, Lukáš má málo,
oba však mají víc, než se zdálo.
Větříček fouká, slunce pálí
a náš tábor se skrývá v dáli.“
 

Tak praví báseň, kterou na letošní tábor složila družinka Hadů.  :-)

Ale začněme pěkně od začátku!

Na počátku bylo slovo…

SOBOTA – den první

V našem případě bylo slov víc, protože domluvit akci v podobném rozsahu, už není úplně jednoduché.

Po všech těch slovech jsme se sešli ve zdraví na nádraží ve Vršovicích

(pozadí v pozadí patří některým doprovázejícím bledým tvářím – maminkám :-) )

2013 Šošoni 1

a vydali se na dlouhou veselou cestu.

2013 Šošoni 2Na nádraží ve městě Táboře přistoupila skupina Pejhřimovských hasičů a bylo ještě veseleji.

2013 Šošoni 3Cesta nás moc bavila, protože

2013 Šošoni 4

jsme dobře věděli,

2013 Šošoni 5

kam nás to drncání pražců

2013 Šošoni 7směřuje.2013 Šošoni 6Ani Bručivý Medvěd nebručel a radostně vyhlížel cíl.

Na nádraží v Kaplici byly děti rozděleny do čtyř družin – dle loňské tradice Hadi, Štíři, Medvědice a Bizoni.

Z nádraží vyrazili Bizoni a Medvědice samostatně, po trase bojové hry, vždy jen s jedním dohlížejícím náčelníkem. Bizony vedl náčelník Malá noha, Medvědice Zduněný jazyk.

Menší oddíly Hadů a Štírů vyrazili společně se zbývajícími náčelníky (to byli ti, kteří nevedli větší děti, nebo se nestarali v táboře o zásobování) přímou cestou do tábora.

2013 Šošoni 8Vzhledem k panujícímu šílenému vedru (viz. pohled na vyčerpané náčelníky Bílou Hlavu a Ohnivou Vodu)2013 Šošoni 10nebyla ani tahle cesta úplně krátká2013 Šošoni 11a byla plná zastávek a odpočinku.

Nutno říci, že Medvědice byly nakonec v táboře první, zatímco Bizoni zakufrovali a dorazili zcela poslední se zpožděním mnoha desítek minut.

K tomu se váže veselá historka, kdy Medvědice plánovaly přepad zmožených Bizonů po jejich příchodu a připravily si na ně střelné zbraně, pet-lahve naplněné vodou s otvory ve víčkách. Černá Puma, se o svou zbraň natolik bála, že si ji pro jistotu schovala do kufru s oblečením.

„Proděravělou“ lahev!

Výsledek byl ten, že jsem sušil obsah jejího kufru už hodinu po příchodu do tábora. :-)

Ach jo, i když ještě malá, už ženská… :-)

Hned, jakmile se všichni sešli, zahájili jsme přípravy na slavnostní oheň, pořádaný ku příležitosti zahájení tábora. Zduněný jazyk makal na rozdělání přírodního čistého ohně, což se mu tradičně nepovedlo. :-)

2013 Šošoni 12Tedy tradičně – loni ho rozdělal až poslední den, kdy mu ho následně zalil lijavec a jen přenesení čistého ohně do petrolejové lampy nás spasilo od tmy. Letos se to nepovedlo vůbec…

Děti mezitím jeli na roští a křepčily na louce.

2013 Šošoni 13Rovněž logo naší akce zaujalo své místo na stožáru, kde nahrazovalo naší, dosud neexistující, vlajku. (ostuda, že, po těch letech…)2013 Šošoni 14Potom již, na pokyn náčelníka, vzplanul slavnostní oheň.2013 Šošoni 15K překvapení všech se v okamžiku zapálení ohně

2013 Šošoni 16zjevil v dýmu před srubem2013 Šošoni 17tajemný ŠAMAN.2013 Šošoni 18Přišel nám sdělit příběh o svém zesnulém otci, jeho pohřebišti zde v údolí a o našem úkolu2013 Šošoni 19pohřebiště najít a převzít od ducha mrtvého šamana dar a tím mu dopřát věčný klid.2013 Šošoni 20Šaman byl natolik dojat vzpomínkou na svého otce, že nebyl schopen slova. Naštěstí s ním náčelník dokázal navázat mentální komunikaci a jeho slova nám přetlumočil.

:-)

2013 Šošoni 21Potom již náčelník Dunivý Hrom zapálil za asistence Mlsného Jazyka kalumet míru,

2013 Šošoni 22který postupně vykouřili se šamanem všichni náčelníci i bojovníci kmene.2013 Šošoni 23

Potom již oheň pokračoval v duchu táborových písní z aktualizovaného zpěvníku,

2013 Šošoni 141

výtvoru to náčelníka Staré Chýše a jeho pohunků :-)

2013 Šošoni 841

Potom večerka,

2013 Šošoni 26

nástup první hlídky,

2013 Šošoni 24a večerní posezení náčelníků na terase,

2013 Šošoni 25

při kterém se i šamanovi vrátil hlas! :-)

Náčelník Suchá kůže, který nebyl účasten prvního ročníku Šošonů,

2013 Šošoni 27

absolvoval statečně přijímací rituální koupel v ledových Klikatých vodách.

Druhý nováček, Bílá hlava, zbaběle zdrhnul do spacáku, ale rituální koupel byl stejně nucen absolvovat další den!

:-)

NEDĚLE – den druhý

2013 Šošoni 28

Takto luxusně nocovala v táboře snad jen nejmladší bojovnice kmene, dcera náčelníka Suché Kůže, Mari-hu-ana a možná i její bratři (není dokumentováno).

Ostatní  měli ve svých vigvamech o dost menší luxus.

:-)

Ráno navíc začínalo vždy rozcvičkou, nebo otužovací koupelí v potoce, někdy i obojím.

Potom jsme se sešli na nástupu.

2013 Šošoni 29Některým bojovníkům zpočátku chvíli trvalo

2013 Šošoni 30než se zklidnili a nabrali pozornost,

2013 Šošoni 31takže zatímco místní hmyzouni nabírali sílu, aby se do nás mohli pustit s plnou vervou,2013 Šošoni 32musel náčelník Dunivý Hrom na některé bojovníky trochu zahromovat!2013 Šošoni 33To vedlo k nastolení pořádku2013 Šošoni 34a náčelník tak mohl všechny seznámit s denním programem.2013 Šošoni 35Nehlavní náčelníci pozorně poslouchali2013 Šošoni 37spolu s bojovníky2013 Šošoni 39a všichni se pak rozešli2013 Šošoni 38k plnění svých úkolů.2013 Šošoni 41

K tomuto nástupu se váže další veselá historka:

Nejstarší Bizoni, Medvědí Oko a Velké Moče, večer před tím, hnáni počínající pubertou, zlobili, provokovali Medvědice, nedodržovali večerku a jinak narušovali táborový režim. Proto nad nimi Dunivý Hrom vynesl rozsudek nedobrovolné koupele v Klikatých vodách. Exekucí byl pověřen Stará chýše s dalšími, jím vybranými, náčelníky.

Z této zábavné podívané bohužel nemám fotky, protože mi zrovna došly baterky ve foťáku a nevím, zda někdo z jiných náčelníků fotku má. Pokud ano, dodejte.

Jinak celý příběh dokumentuje divadelní scénka sehraná částí tatínků pro pobavení všech a ta je k vidění na www.youtube.com/user/mirekms1/videos?view=1 spolu s dalšími videi z celého týdne.

Pak už nastalo plnění denních úkolů.

Štíři dělali dřevo a pletly házecí kroužky,2013 Šošoni 42Bizoni se pod vedením Zduněného Jazyka a Svižného Jezdce 2013 Šošoni 43pustili do stavby chlebové pece,2013 Šošoni 44hledali materiál i za táborem,2013 Šošoni 46zatímco Medvědice, pod velením Malé Nohy2013 Šošoni 49a Bručivého Medvěda,2013 Šošoni 52vyráběly cvičný terč na lukostřelbu – oblíbenou srnku.

Zde bych si dovolil upozornit na skutečnost, že Malá Noha výrazně víc prospěl Medvědicím, co by architekt srny, než v sobotu Bizonům, co by navigátor.

:-)

Hlavní náplní všech ale bylo,

2013 Šošoni 54vzhledem k přetrvávajícímu, všudypřítomnému vedru,2013 Šošoni 55udržovat svá těla daleko od přehřátí.2013 Šošoni 56K tomu sloužily ledové vlny2013 Šošoni 57Klikatých vod.2013 Šošoni 58Malí i velcí,2013 Šošoni 66tlustí i tencí,2013 Šošoni 63se tak pravidelně2013 Šošoni 59dávkově i jednotlivě2013 Šošoni 64čvachtali i sušili.2013 Šošoni 60A protože náčelníci dbají o blaho svých bojovníků, docházelo i k pravidelnému impregnování dětských kůží opalovacími krémy a spreji proti hyperaktivním hmyzounům.2013 Šošoni 68Když už Mari-hu-anu moc nebavilo dívat se2013 Šošoni 69jak družstva bojovníků po koupání sestavují mapy na pozdější bojové hry,2013 Šošoni 70vyřešila to, ku radosti svého otce, velmi pragmaticky :-)2013 Šošoni 71Když zlatý kotouč po obloze opsal další kus své nekonečné pouti a na hrací louku padl stín okolních stromů2013 Šošoni 72přišla na řadu velmi zábavná hra, zvaná Kotlíkárna.2013 Šošoni 73Účelem bylo, aby vybraní zástupci družstva odnesli kotlík plný vody2013 Šošoni 77od startu na cílovou lavičku a po jejich návratu2013 Šošoni 76se druhý člen vydal opět pro kotlík a přinesl jej zpět.2013 Šošoni 85Vítězem se stalo družstvo s větším množstvím vody v kotlíku s tím, že kdo to stihl v rychlejším čase2013 Šošoni 80dostal v cíli hrnek vody jako bonus.2013 Šošoni 78Bojovníci se střídali v soutěžení a ti co zrovna nesoutěžili2013 Šošoni 81krátili si čas po svém. Jasný snad, né, móre :-)2013 Šošoni 82Fakt hustý, móre, né? :-)

Soutěž byla ovšem taky hustá, protože soutěžící měli zavázané oči2013 Šošoni 86a trasa vedla provázkovým bludištěm.2013 Šošoni 92Ti co zrovna nebyli na trase tak jednak navigovali své borce,2013 Šošoni 88druhak mátli borce soupeřovi.2013 Šošoni 95Byl u toho takový řev, že některé děti, např. Černá Puma, ztratili hlas2013 Šošoni 84a Mari-hu-ana se toho bála tak, že se raděj vrátila do svého škopíku :-)2013 Šošoni 94V závěru soutěže dospělých proti sobě nastoupili náčelníci Dlouhý Kouř a Dunivý Hrom.

2013 Šošoni 101Dunivý Hrom tak těžce nesl ztrátu způsobenou mu předchozími členy jeho týmu, že se pokusil Dlouhému Kouři jeho kotlík vylít, což vedlo k zajímavý pohybovým kreacím obou soupeřů. :-)

2013 Šošoni 103Nepovedlo se a tak vítězné gesto budiž důkazem toho, kdo je tu nejlepší!

:-)

2013 Šošoni 105Následovala večeře,2013 Šošoni 111na které si, díky pověstné šikovnosti Mlsného jazyka2013 Šošoni 112a vynalézavosti Bílé Hlavy2013 Šošoni 113pochutnávali s nadšením bojovnice Černá Puma, Malý Potok2013 Šošoni 114Bílé pírko i Rychlý kůň stejně jako2013 Šošoni 115Přesný luk a Rychlý Blesk. Na náčelníky jako obvykle zbyl hlavně chleba :-(

2013 Šošoni 116Protože skupinka nezvedenců vlezla bez povolení a dozoru do Klikatých vod2013 Šošoni 118následovalo vyhlášení přísného zákazu vstupu do vody bez přímého povolení2013 Šošoni 119což trochu rozhodilo Vlčí Tlapu :-)2013 Šošoni 120Po tom všem jsme se sesedli k táborovému ohni2013 Šošoni 121a náčelník moudře zhodnotil úspěchy i pády celého dne.2013 Šošoni 122Po tom nastoupilo kytarové trio ve složení Velké Morče, Stará Chýše a Dlouhý kouř2013 Šošoni 130a rozezpívalo celý kmen.2013 Šošoni 134V průběhu tábora se oblíbená píseň o dívce, která nestojíc, neležíc, sbírala drobné červené plody na břehu vodního toku,2013 Šošoni 135dočkala další, ještě zvýšené popularity,2013 Šošoni 136proto došlo i k odhalení dalších slok a zejména k tvorbě slok zcela nových, na kterých se postupně2013 Šošoni 137vystřídaly všechny družinky a několik náčelníků. (Celý text brzy ve zpěvníku)2013 Šošoni 138Houstnoucí tma přinášela2013 Šošoni 140a hra kytar doprovázela2013 Šošoni 143odchod na první zkoušku vůle pro všechny!2013 Šošoni 144Jak jinak, jednalo se o večerní koupel.2013 Šošoni 145Musím, a ještě to udělám mnohokrát, zdůraznit,2013 Šošoni 146že Klikaté vody jsou ledové i v parném dni.2013 Šošoni 147Takže svléknout se večer2013 Šošoni 150a hupnout tam2013 Šošoni 151vyžaduje mít skutečné srdce bojovníka!2013 Šošoni 149Ale nejstarší borci to nakonec taky dali, viď, móre!2013 Šošoni 166Stejně tak statečně2013 Šošoni 154to zmákly všechny Medvědice,2013 Šošoni 155jakožto i většina Hadů a Štírů.2013 Šošoni 153Díky plnění jiných zkoušek a přípravě na hlídku byla jedna z posledních i Černá Puma.2013 Šošoni 164Mlsný jazyk nemlsně čekal2013 Šošoni 156a Šílená ještěrka nevěřila,2013 Šošoni 167že dojde i na náčelníky.2013 Šošoni 161Došlo na všechny, včetně Bílé Hlavy, který si tak odbyl i rituální přijímací řízení.2013 Šošoni 158Moc se tam nechtělo nikomu,2013 Šošoni 163ale není prostě možné selhat,

2013 Šošoni 162

když to děti daly téměř všechny…

2013 Šošoni 165To pak i hlavní náčelník tělo smočí2013 Šošoni 160a kuchař se zmrazí,2013 Šošoni 169a tak všichni

2013 Šošoni 159

po většinou nazí

2013 Šošoni 168

statečně do vody se plazí :-)

Nakonec, přes hubu plnou řečí,

2013 Šošoni 170

i Silný Bizon pod hladinou klečí :-)

(jen pro upřesnění – v době pobíhání nahých otců kolem potoka byly děti ve stanech a převlékaly se do pyžam – toliko pro ty, co by nás chtěli vinit z ohrožování mravní výchovy mládeže!)

2013 Šošoni 171Pak už dvojice osvěžených kuchařů připravovala mňamku pro tatíky k ohni2013 Šošoni 172a Rychlý Blesk na hlídce jen smutně koukal, kterak jeho spolu hlídkující Malá Vydra zaujímá svou standardní strážní pozici :-)

Potom už bojovníci spali, hlídky hlídaly a náčelníci rozmlouvali s duchy lesa :-)

2013 Šošoni 173

PONDĚLÍ – den třetí

„Luky, šípy, to jsme my!
Jsme Šošoni a co vy?
Šošoni jsou nejlepší,
mají luky nejdelší!
Šošoni maj prostě borce,
nezdolaj je ani kopce.
Oni jsou prostě nejlepší,
protože jsou nejčestnější!“
 

Toliko veršovaný názor druhého nejmenšího oddílu – Štírů!

Pondělí ráno se neslo v duchu náčelníkova večerního příkazu: Zkouška pravdomluvnosti!

K snídani byl štrůdlíček z rukou našich kuchtíků

2013 Šošoni 177a kakaíčko.

Jenže to mělo háček. Kdo chtěl tuto snídani, musel se k ní dostat tak, že prošel očistnou koupelí v Klikatých vodách. Nad deset let věku podplavat most, pod deset let potopit pod hladinu, pod čtyři roky alespoň přejít na druhou stranu (což se skoro rovnalo potopení pod hladinu :-) )

Samozřejmě nejen bojovníci, ale i náčelníci.

Takže fakt hustý ráno, héj, móre!

2013 Šošoni 178Kdo by to nedal, nesměl si pro splnění zkoušky pravdomluvnosti, říci o štrůdl s kakaem, ale pouze o suchý chléb s hořkým čajem.2013 Šošoni 176Tuším, že takovou snídani měl snad jeden jediný člen kmene Silný Bizon. Ostatní to opět dali!

2013 Šošoni 179I když pro Mari-hu-anu to jistě nebylo milé probouzení :-)2013 Šošoni 182Rychlý Blesk2013 Šošoni 181ani Neviditelný Šíp nevěřili svému zraku, když se museli vrátit pro plavky…2013 Šošoni 183Spousta diváků byla na mostě, když Kančí Zub byl pod mostem2013 Šošoni 184a všichni se tak vzájemně kontrolovali,2013 Šošoni 188aby se dala ve frontě před kuchařem ověřit pravda.2013 Šošoni 190Voda po ránu budila dojem řezání žiletek, takže klobouk dolů před prckem Přesným Lukem :-)2013 Šošoni 191i námi všemi.2013 Šošoni 193Krásná dovolená …2013 Šošoni 192po všech stránkách :-)2013 Šošoni 195

Jebka konečně docílil své nirvány a byl buzen partou buzen :-)

2013 Šošoni 196Ale ani dalším nepřišla ta koupel jako to nejleší na světě :-)2013 Šošoni 197Nicméně, cpěte se suchým chlebem2013 Šošoni 198když celým táborem zavání čerstvý štrůdlíček.2013 Šošoni 199A bylo to fááákt bájo.2013 Šošoni 200Našli se ovšem i tací,2013 Šošoni 201kteří hrdinně prošli vodu, protože nejsou měkoni,2013 Šošoni 202ale štrůdl odmítli a dali si rohlík se sýrem.2013 Šošoni 203Chápete to?2013 Šošoni 204Já tedy ne…. a zrovna náčelníkova dcera Vlající hříva….2013 Šošoni 205Po snídani nastalo opět všeobecné koupání2013 Šošoni 207tentokrát ale v horké vodě místních sprch.2013 Šošoni 217Přesný Luk a Běžící Koník využili škopík,2013 Šošoni 206některé děti se pokoušeli to vyignorovat (přeci jen hygiena v lese…. má to smysl?)2013 Šošoni 208většina ale poctivě stála frontu.2013 Šošoni 216Bizoni byli z bezpečnostních důvodů odsunuti na stavbu pece,2013 Šošoni 209jednak proto, že postavit pec bylo nutné,2013 Šošoni 211a taky proto, aby se rochnili v bahně2013 Šošoni 212a nešmírovali Medvědice ve sprchách.2013 Šošoni 213Kuchař Mlsný Jazyk a zásobovač Zbabělý Kojot se ukázali jako skvělí kibicové :-)2013 Šošoni 215… a Bizoni i s náčelníky makali jak o závod.2013 Šošoni 222

Zatímco umyté a voňavé Medvědice zahájili luštění tajných šifer,

2013 Šošoni 223personál kuchyně lelkoval…2013 Šošoni 225a Mary-hu-ana lovila motýlky.2013 Šošoni 226Náčelník hluboce přemýšlel co dál2013 Šošoni 227a vymyslel báječnou hru na „Evakuaci“.2013 Šošoni 228Opět se zapojila všechna čtyři družstva2013 Šošoni 229i s jejich denními dospělými náčelníky.2013 Šošoni 230Je to hukot2013 Šošoni 231být malý2013 Šošoni 232a stěhovat velké věci2013 Šošoni 233po souši i vodou :-)2013 Šošoni 234Člověk toho má plný kecky,2013 Šošoni 235nebo i jinou obuv:-)2013 Šošoni 236Když už jsem větší,2013 Šošoni 237víc toho unesu,2013 Šošoni 239ale stejně nepoberu všechno,2013 Šošoni 238a tak lítám sem a tam,2013 Šošoni 240a do toho mě honí Zduněný Jazyk,2013 Šošoni 2412013 Šošoni 242nohy mi mrznou,2013 Šošoni 243a to ještě někteří dospělí,2013 Šošoni 245aby vyrovnali rozdílné síly jednotlivých  družstev,2013 Šošoni 247zdržovali hru,2013 Šošoni 248a naopak menší bojovníci 2013 Šošoni 251makali jak o život.2013 Šošoni 252V očích mnoha bojovníků2013 Šošoni 253bylo vidět maximální nasazení,2013 Šošoni 254takže adrenalin2013 Šošoni 255svým množstvím 2013 Šošoni 257a silou svého proudění2013 Šošoni 256téměř vyrovnal 2013 Šošoni 258velikosti Klikatých vod,2013 Šošoni 260jen teplota vodního toku2013 Šošoni 261byla výrazně nižší :-)2013 Šošoni 262Když s sebou plácl Bručivý Medvěd do ledových vln,2013 Šošoni 265aby snížil obrovský náskok svého týmu před soupeřovým2013 Šošoni 266hrozil v pomyslných vroucích kotlích dětských hlav2013 Šošoni 267výbuch z přehřátí :-)

2013 Šošoni 268Malá Noha naopak makal naplno, protože reprezentoval menší děti2013 Šošoni 269a větší omdlévali, když Svižný Jezdec cestou usedl a odpočíval….

Závod nakonec vyhráli favorité, ale důležitější bylo, že se všichni skvěle pobavili :-)

Chlebová pec, úžasné to dílo Bizonů pod vedením Svižného jezdce a Zduněného Jazyka, mezitím vysychala a těšila se na použití!

2013 Šošoni 270Kančí zub si po závodě rozumně měnil „obutí“,2013 Šošoni 272zatímco Ohnivá Voda čerpal vleže nové síly.2013 Šošoni 273Potom vyrazil celý kmen 2013 Šošoni 274po stopách Šamana.2013 Šošoni 275Značení šipkami bylo stylové.2013 Šošoni 276Bojovníci hledali cestu cestou necestou2013 Šošoni 277až dorazili na místo,2013 Šošoni 278kde objevili příbytek šamanův a v něm2013 Šošoni 280malý tajemný totem.2013 Šošoni 281Na přilehlé louce pak následovala vynikající hra.2013 Šošoni 282Zkuste si to někdy zahrát všichni,2013 Šošoni 285aby jste pochopili,2013 Šošoni 286že není vůbec jednoduché2013 Šošoni 287hrát na tichou poštu,2013 Šošoni 288když mezi každým předáním zprávy2013 Šošoni 289musím oběhnout kus po lese2013 Šošoni 290a pak, když lapám po dechu2013 Šošoni 293těsně po doběhu do cíle2013 Šošoni 296musím předat dlouhou zprávu dalšímu „pošťákovi“.2013 Šošoni 297V průběhu této hry byli pošťáci ještě rozptylováni studiem mapy, která je měla dovést ke zlatu.2013 Šošoni 298Ale nejprve bylo nutné doručit zprávu,2013 Šošoni 299což se nakonec povedlo2013 Šošoni 300všem,2013 Šošoni 291byť přesnost přenosu,2013 Šošoni 301nebyla díky té námaze2013 Šošoni 305úplně stoprocentní :-)2013 Šošoni 306Po ukončení hry se celý kmen přesunul zpět do tábora,2013 Šošoni 313protože všichni Šošoni i veškerý hmyz z okolí2013 Šošoni 315cítíl ve vzduchu přicházející vodu.2013 Šošoni 320Po těch pekelných vedrech to ani nebylo moc nepříjemné.2013 Šošoni 322Jen srub kapacitně malinko nestíhal přísun bojovníků.2013 Šošoni 325Velké Morče měl ještě skvělý nápad polévat ty, co nestačili zmoknout, z vodní stříkačky.2013 Šošoni 326Nabitý den se však již pomalu chýlil ke konci2013 Šošoni 331a vzhledem k tomu počasí2013 Šošoni 318využili bojovníci k noclehu půdu srubu.2013 Šošoni 333Vypadalo to tam jako v krabičce od sardinek, a kupodivu se to ani příliš nelišilo co zápachu se týká :-)2013 Šošoni 332Stará Chýše s Dlouhým Kouřem ještě dětem na dobrou noc chvilku kytarovali,2013 Šošoni 330a pak už zasedla rada náčelníků k pravidelnému nočnímu pohovoru s Velkým Manitů!2013 Šošoni 328Tak byl ukončen den v táboře Šošonů.

Howg!!

ÚTERÝ – den čtvrtý

2013 Šošoni 3352013 Šošoni 3372013 Šošoni 3382013 Šošoni 3392013 Šošoni 3402013 Šošoni 3412013 Šošoni 3422013 Šošoni 3432013 Šošoni 3442013 Šošoni 3452013 Šošoni 3462013 Šošoni 3472013 Šošoni 3492013 Šošoni 3512013 Šošoni 3522013 Šošoni 3532013 Šošoni 3542013 Šošoni 3552013 Šošoni 3562013 Šošoni 3572013 Šošoni 3582013 Šošoni 3592013 Šošoni 3602013 Šošoni 3612013 Šošoni 3622013 Šošoni 3632013 Šošoni 3642013 Šošoni 3662013 Šošoni 3692013 Šošoni 3702013 Šošoni 3742013 Šošoni 3752013 Šošoni 3762013 Šošoni 3782013 Šošoni 3792013 Šošoni 3812013 Šošoni 3822013 Šošoni 3832013 Šošoni 3842013 Šošoni 3852013 Šošoni 3872013 Šošoni 389

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *