STEBOUZEMĚ – Zrození světa (17.-20.4.2014)

  Poprvé v historii našich společných akciček jsme se rozhodli udělat etapovou hru prolínající se jak víkendy, tak letními tábory.

Vzhledem k mezi dětmi hojné oblibě tématu Středozemě, postav Elfů, Hobitů, Trpaslíků a Barbarů, včetně a odvěkého boje dobra proti zlu, jsme pro ně vytvořili vlastní verzi tohoto všeho s názvem upraveným na naše poměry, tedy STEBOUZEMĚ.

Hra na toto téma je plánována od jara 2014 do léta 2015, tedy 5 akcí (tři víkendovky + dva letní tábory).

Cílem první víkendovky bylo Stvoření našeho světa, tedy seznámit děti se všemi pravidly, Bohem TaToTenem, jeho zástupci na zemi, tedy vládnoucí církví vyznavačů kultu Tří (Ta – matka, To -dítě, Ten – otec).

Společenský systém STebouzemě

 •  Vládcem je král, každý ho musí poslouchat. Za odmítnutí poslušnosti králi následuje vždy trest. Nejtěžším trestem je poprava postavy a těžká manuální práce pro hráče! Král je hlavním velitelem armády. Král je jediným soudcem.

 • Krále korunuje církev a nejvyšší církevní hodnostář krále rovněž zastupuje při jeho indispozici. Nejvyšší církevní hodnostář pak může být zastoupen dalším. Zemře-li král, církev korunuje nového!

 • Církev komunikuje s Bohy a také žádá každý den jednoho z Bohů o pomoc (bonus) pro jednotlivé družiny i celou armádu STebouzemě.
 • Cechy organizují představitelé cechů a jejich zástupci. Každý člen cechu je musí poslouchat, jejich rozkazy však nejsou silnější než rozkazy krále a vůle Bohů zprostředkovaná církví.
 • Hlavní kuchař a hlavní zásobovač jsou členové rady s výhradním určením. Není-li pro ně práce a činnost v jejich oboru, nemusí se z vůle bohů ani krále účastnit ničeho, čeho nechtějí!
 • Další dospělí jsou Lordi. Lord vždy musí poslouchat příkazy krále a vůli Bohů reprodukovanou církví. V určitých králem určených časových úsecích jsou vůdci bojovníků, jindy zas pomocníky při všem potřebném.
 • Rytíři jsou lordi nebo obyvatelé pasovaní do své hodnosti králem. Mají mnohé výsady, které určuje církev!

 • Kapitáni – nejstarší z obyvatelstva, někdy v roli lordů, častěji v roli obyvatel. Mají tu a tam úkoly mimořádného charakteru, tu a tam jsou zneužiti na těžkou práci, občas (z milosti krále a milosti Boží) užívají výsad, na které běžný obyvatel nedosáhne.

 • Obyvatelstvo STebouzemě jsou všechny děti a jejich postavy. Jsou nuceni poslouchat krále, církev, lordy, pracovat, cvičit, bojovat a umírat za krále.

Bylo tedy nutné vytvořit dětem, co by hráčům, jejich postavy pro hru, tedy nechat je vybrat, kterou rasu z nabídky Elf, Hobit, Trpaslík, Barbar chtějí hrát!

Barbar

Barbaři jsou vlastně lidé. Přistěhovali se před mnoha lety do STebouzemě ze severních oblastí. Slovo barbar je zkomolenina slov „brbla, brepta“ a to proto, že pro obyvatele STebouzemě byla řeč barbarů cizí a oni, než se jim podařilo plně se naučit místní jazyk, mluvili velmi nesrozumitelně, takzvaně „breptali“. Barbaři jsou fyzicky velmi zdatní. Jsou vysocí, svalovití, šlachovití a pro toho, kdo vyznává podobný způsob života, mohou vypadat velmi krásní. Dokáží se však, zejména v boji, rozlítit natolik, že působí až děsivě a leckdy se jim podaří díky této vlastnosti, některé z nepřátel zahnat na útěk jen svým výrazem v obličeji a charakteristickým bojovým řevem. Barbaři jsou velmi schopní válečníci. Tu a tam se někteří věnují lovu a lesní moudrosti, výjimečně se mohou stát i zlodějem. Ti nejinteligentnější se věnují i studiu a stávají se z nich alchymisté či kouzelníci, ale mají pak většinou blíže, i když to neplatí pro všechny, k magii černé než k magii bílé. Barbaři mají ze všech ras STebouzemě největší fyzickou sílu. Není zcela lehké pro příslušníka jiné rasy získat si barbara za přítele, podaří-li se to však, je barbar přítelem věrným, obětavým a ochotným položit za své přátele i život v boji. Narazíte-li však na barbara s jeho těžkým obouručným mečem v ruce a ve špatné náladě, je lepší dát se na útěk. 

Trpaslík

Trpaslíci jsou starobylý rod. Jejich hlavní náplní byl vždy boj a těžba a zpracování nerostného bohatství. Každý trpaslík cítí a ctí krásu řemeslných výrobků ze zlata, stříbra a drahých kamenů. Dokáží vyrábět skvělé zbraně. Jejich největším uměním je výroba Mitrilu. Tato kovová slitina, pro ostatní národy neznámého složení, má neobyčejné vlastnosti. Kroužková zbroj, z Mitrilu vyrobená, odolá jakékoli zbrani. Mitril je však velmi drahý a těžko sehnatelný. Trpaslíci jsou schopní válečníci, nejlépe se však uplatní jako alchymisté. Příliš se nevěnují práci s lesní moudrostí, rostliny všeho druhu uctívají zejména jen jako palivo do svých kovářských pecí. Jsou velmi zruční řemeslníci a vynikající výrobci šperků vysoké ceny, do nichž tu a tam ukládají nějaké alchymistická čarování. Trpaslíci dorůstají vzrůstu maximálně jeden a půl metru, většinou jsou i menší. Jsou však velmi silní a odolní a to jak vůči nepohodlí a nepříjemnému klimatu, tak vůči jedům, fyzické bolesti a nezdravé stravě. Dokáží proto přežít v podmínkách, kde příslušníci jiných národů hynou. Mimořádnou schopností trpaslíka je vidění ve tmě. Trpaslík málo kdy dbá na nějaké smlouvy a dohody, chová se impulsivně a tak, jak považuje za nejlepší pro sebe a své přátele. Zajmou-li trpaslíci nepřátelského špeha, nečiní jim problém stáhnout ho z kůže. 

Elf

Elfové jsou nejstarší z národů STebouzemě. Jsou velice krásní a jen výjimečně mají nepříjemnou povahu. Jsou velmi obratní a velmi inteligentní. Uctívají bílou magii a lesní moudrost. Vzdělaní a moudří elfové umí rozmlouvat se zvířaty i stromy a mají vynikající předpoklady státi se zručnými léčiteli. Milují hudbu a dokáží vyrábět magické zbraně, které pak většinou nejsou použitelné v boji proti elfům. Elfové nemilují a nevyhledávají boj. Jsou-li však napadeni a je v ohrožení jejich život či životy jejich přátel, jsou schopní bojovníci, zejména ve střelbě z luku elfové přímo vynikají. Jejich hlavními zbraněmi jsou ale obratnost a inteligence, takže nepřátelům se málokdy podaří dostat se k elfovi tak blízko, aby mohl použít meč, kyj či sekeru. Elfové jsou štíhlí, šlachovití a jsou rychlí v pohybu, nemají ale příliš schopnost přežít v nepříznivých klimatických podmínkách. Milují les a louky plné květin, v podzemí, horách či poušti se ale zdržují velmi neradi. Jejich přirozenou touhou je žít v míru a věnovat se studiu starých kouzel a alchymistických receptů. Stane-li se elf bojovníkem či zlodějem dokáže uplatnit svou mrštnost a nemívá výrazné potíže s tím nepřátele rychle odstranit z cesty. Málokdy elf tíhne k podporování zla. Stane-li se tak, je pak velmi nebezpečným protivníkem.

Hobit

Hobiti jsou člověku podobné malé bytosti. Jsou nejen malí vzrůstem, ale také často tlusťoučcí a na pohled vypadají mile, přátelsky a neohrabaně. Díky tomu je nepřátelé často podceňují. Kdo však Hobita má mezi svými přáteli, ten ví, že hobití nožky, porostlé na chodidlech takovou vrstvou chlupů, že Hobiti nenosí boty, dokáží přenést Hobita velmi tiše a nepozorovaně kam si zamane. Tato schopnost kombinovaná s pověstnou schopností Hobitů skrývat se a s jejich obratností činí z Hobitů velmi schopné zloděje, vyzvědače či nájemní vrahy.  Mezi Hobity jsou jak postavy hodné, milé a přátelské, tak ale narazíte na egoistické, sebestředné jedince, kteří mají sklony k narcizmu. Málokdy však rozpoznáte Hobitovu povahu na první pohled. Hobit vypadá jako malý nepříliš fyzicky krásný nekňuba, ve skutečnosti je takových Hobitů velmi málo. Hobiti tu a tam bývají velmi inteligentní a těžko odhadnout, zda se jejich studium nachýlí k magii bílé či magii černé.  Hobiti milují jídlo a pohodičku, jsou-li však nuceni, jsou schopní přežít i v nepříjemných podmínkách. Taková situace však Hobitům na náladě nepřidává a leckdy dokáže udělat z milého človíčka rozezlenou šelmičku. Díky jejich obratnosti málokdy šíp z jejich malé kuše mine cíl. 

  Po zvolení si, které rasy jejich postava bude, musely děti ještě vybrat pro svou postavu povolání. Zde jsme přistoupili k modelu tří základních skupin povolání, nazvaných Cechy. Zda budou děti připravovat svou postavu na budoucí povolání v cechu Mistrů, Průzkumníků či Bojovníků si mohly určit jen částečně. Ze tří cechů mohly podat přihlášky do dvou z nich a samotné přijetí do vybraného cechu si děti musely pro své postavy sami vybojovat a absolvovaly proto velké množství zkoušek, fyzických, znalostních, obratnostních, inteligenčních atd…

Mistr

Cech mistrů sdružuje osobnosti, které touží po studiu léčitelství či magie. Bez mistra se družina, či hradní posádka obejde jen těžko. Mistři ve svých začátcích trénují tělo i ducha pravidelným cvičením a studiem. Mistr je jediné povolání, které umožní postavě „umět číst“. Svým přátelům je mistr platným pomocníkem buď jako alchymista, léčitel či kouzelník. Tyto specializace mistr získá po základním výcviku, konkrétně od 2. úrovně. Každá z těchto specializací má svá specifická „kouzla“ a je schopna ovládat a rozeznávat určité magické předměty. Mistři nosí znamení svého cechu na řetězu kolem krku. Patronem cechu Mistrů je TA-Matka (v den kdy vládne přidává jim bonus +1 ke všem vlastnostem).

Průzkumník

Průzkumníci jsou postavy houževnaté a mají velmi blízko k přírodě. Bývají z nich vynikající stopaři, zpravidla se časem naučí mluvit se zvířaty. Bývají mezi nimi skvělí šermíři či lukostřelci, málokdy se však nechávají přemluvit k účasti v bitvě na otevřeném poli. Jejich síla je spíše v boji v lese či ve skalách. Průzkumník je obratný, spíše tichý, samotářský a soustředěný. Průzkumník se po základním výcviku, to znamená od 2. úrovně, specializuje buď na hraničáře, nebo druida či zloděje. Průzkumníci nosí znamení svého cechu na zápěstí. Patronem Cechu Průzkumníků je TO-Dítě (v den kdy vládne přidává jim bonus +1 ke všem vlastnostem).

Bojovník

Bojovníci jsou silné, vytrvalé, odolné osoby. Neoplývají sice hlubokomyslným duchem, ale mají velmi vyvinutou schopnost ovládat skvěle všechny druhy zbraní i zvládat boj holýma rukama. Mají mimořádnou schopnost, která působí, že v boji je popadne amok, díky němuž se zvýší jejich rychlost natolik, že od třetího kola v každém kole útočí i se brání dvakrát. To platí v boji na blízko, nikoli při střelbě. Bojovník má možnost vybrat si konkrétní jednu zbraň, se kterou dokud ji neztratí, nebo nezničí, při přechodu na vyšší úroveň vždy získává vylepšení o jeden úročný bod. Bojovník se po základním výcviku, to znamená od 2. úrovně, specializuje buď na šermíře, bijce nebo ninju. Bojovníci nosí znamení svého cechu na opasku. Patronem Cechu Bojovníků je TEN-Otec (v den kdy vládne přidává jim bonus +1 ke všem vlastnostem).

Postava, která bude obzvláště prospěšná kolektivu může být králem pasována na rytíře:

Rytíř:

Být králem pasován na rytíře je čest pro každou postavu a také postava jakékoli rasy či povolání se může rytířem stát. Jen musí předtím dosáhnout minimálně 1. úrovně.

Hráč i jeho postava musí pro splnění podmínek pasování na rytíře dodržovat tyto zásady:

     • ohleduplnost
     • věrnost
     • pomoc slabším
     • pracovitost
     • odvaha
     • vytrvalost
     • slušnost
     • galantnost
     • poctivost
     • pravdomluvnost
     • vstřícnost
     • zdatnost
 • Pasování na rytíře vylepšuje postavě všechny vlastnosti o +2.
 • O tom, kdo bude králem pasován na rytíře, rozhoduje král po schválení církví.
 • Návrh na pasování na rytíře může vymyslet sám král, nebo jej mohou učinit jednotliví církevní hodnostáři, či společně buď dva představitelé cechů, tři lordi, nebo pět obyvatel. Nového rytíře může navrhnout i někdo, kdo je sám již rytířem a to tak že sám, nepotřebuje k tomu jiné hlasy.
 • Rytíře musí všichni ostatní oslovovat „Rytíři“ či „Sire“ nebo „Lady“)!
 • Rytíři mají vždy a ve všem přednost, musí však stále dodržovat své zásady.

Naše království však nemělo krále. A bojujte proti zlému čaroději Suchopárovi a jeho rudé poušti šířící se z východu, když nemáte vládce.

Požádali jsme tedy Boha Tatotena, aby nám pomohl v našem boji a naznačil nám, jakým způsobem bychom mohli svého krále korunovat.

Král sám vyšel z všeobecných voleb, vítěz získal 19 hlasů, z 48 oprávněných voličů. Církev volební právo neměla. Zemře-li však postava krále, vybere jeho následovníka již pouze církev po poradě s Bohy.

Abychom mohli krále korunovat, bylo třeba získat nejprve královskou korunu. Bohové nám seslali na pomoc své děti. Dětem našeho Boha říkají běžní pozemšťané souhvězdí. Nejprve tedy bylo nutné seznámit naše děti – obyvatele STebouzemě – se souhvězdími tak, aby jednotlivá souhvězdí dokázaly děti rozpoznat a pojmenovat. Nelze přeci žádat o pomoc někoho, o kom nevíte kde je, jak vypadá ani jak se jmenuje. Taková žádost by neměla v sobě dostatek úcty a pravděpodobně by se nesetkala s pozitivní reakcí.

TOLIKO TEDY K SEZNÁMENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ TĚCHTO POPULÁRNÍCH STRÁNEK SE ZÁKLADNÍMI PRVKY CELÉ HRY!!!

Nyní již k popisu víkendového děje:

ČTVRTEK

Ve čtvrtek jsme se sešli a radostně se oňuchávali, vždyť někteří jsme se neviděli od přistání UFO a to k němu došlo už před více než půl rokem.

1

Tatíci živě diskutovali o dění ve STebouzemi i mimo ní

2

a nadšeně se vítali s naším oblíbeným přítelem

3

bohem zábavy a neřesti

4

Gambrinusem jedenáctým

5

:-)

Děti zatím šmejdily po okolí

6

připomínaly si srub

7

rybník

8

hřiště

9

i houštiny vůkol.

10

Po té co dorazila na místo i tradiční skupina brzd Kohouti a tentokrát ještě zpozdilejší rodina Kuchaří,

11

byl venkovním  nástupem

12

zahájen

13

program.

14

Seznámením dětí s pravidly,

15

řády a společenským

25

systémem

16

STebouzemě

21

probíhalo

16a

již v interiéru.

17

Vzhledem k relativně

22

složitým pravidlům

18

to trvalo

23

poměrně dlouho

19

téměř

24

60 minut.

20

Pak následovala vynikající večeře a po ní slavnostní zjevení církve

která seznámila děti s trojjediným bohem STebouzemě

31

Velkým a mocným

32

TaToTenem

33

jehož vzývánín

34

jsme poprosili všechny jeho Ega

35

Ta-matka, To-dítě, Ten-otec

36

o ochranu a pomoc.

37

Samozřejmě církev nejen vládne, ale je tu i proto, aby dodávala do duší obyvatel smysl pro kulturu a rovněž pohodu a dobrou náladu  jejímž základním předpokladem je duševní vyrovnanost.

:-)

Proto následoval

39

kytarový večírek.

40

V jeho rámci

41

děti dostaly text

42

nové

43

poetické balady

44

z rukou textařů

45

z nejvyšších míst

46

církevní

47

hierarchie

48

:-)

(text k dispozici v záložce „Zpěvník“)

Zbytek večera a celou noc pak měly děti na to,

51

aby se na základě vstupního školení,

52

a taky popisu postav na církevní

53

vývěsní desce rozhodly,

54

do kterých Cechů podají přihlášku.

55

Pak konečně přišla večerka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

a převážná část osazenstva srubu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

se odebrala do pelechu:-)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jen pubertální mládež

2x

měla o něco posunutou večerku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

a mezitím

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tatínci

64

ještě trochu,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ale jen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

mírně,

67

řádili

68

ve svém kutlochu.

69

PÁTEK

 

Po páteční snídani

80

se děti shromáždily před srubem

81

a po krátkém projevu Nejvyššího Sepukona

82

nařídil První Sepukon

83

malou rozcvičku,

84

aby dětem rozproudil krev v žilách.

86 (2)

Následně děti odevzdaly

86

přihlášky do Cechů

87

a pod vedením Církve,

91

představitelů cechů

88

a Lordů,

89

se jaly

92

plnit všechny

93

připravené zkoušky.

Kuchař Martin mezitím naplňoval svůj nelehký osud.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zkoušek bylo opravdu hodně!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Děti v nich musely

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

prokazovat znalosti,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

inteligenci,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

obratnost,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

sílu,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

odolnost,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

vytrvalost,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

sebezapření

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

schopnost přemoci svou lenost,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

znalosti matematiky,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

logiku,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

znalosti zeměpisu,

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 257

přírodopisu,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

rozhodnosti,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

šikovnosti,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

a trpělivosti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

i smysl pro humor , který malinko odnesl Alex :-)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nutno konstatovat,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

že to všichni brali vážně

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

a to od téměř nejmenších

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

až po puberťáky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ti tři nejmenší – Julián,

79

Vašík a Maruška to sice vůbec nechápali,  ale v rámci svých tříletých schopností se alespoň tu a tam přidali také.

Soutěže a zkoušky přerušil jen oběd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po něm děti dokončovaly co nestihly a později odpoledne pak část dětí vyrazila s Pánem Jánem na delší procházku statní si užívaly trochu volného času a většina dospělých začala vyhodnocovat výsledky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

To nebylo vůbec jednoduché. Klíč k sestavení výsledkové listiny byl snad složitější  než na nedávné Olympiádě v zemi, kde již včera snědli to, co bylo určeno na zítřek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADopočítali jsme se,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

někdo byl spokojen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

a někoho to sestřelilo :-)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po chutných párečcích k večeři

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 345

tak mohlo nastat

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 348

slavnostní přijímání do cechů.

Ještě před tím však Velký Sepukon, za pomoci kouzelné techniky, seznámil děti s Dětmi Božími,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

které nám jsou ku pomoci v boji se zlým Čarodějem Suchopárem.

Boží děti jsou Vodnář, Labuť, Rak, Ryby a princezna Kasiopea.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po tom již nastoupili představitelé cechů a započal slavnostní obřad přijímání

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

do cechu Mistrů,

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 405

cechu

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 403

Průzkumníků

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 407

a

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 411

cechu

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 398

Bojovníků.

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 394

Převážná většina dětských dobrodruhů

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 397

byla spokojena se svým „povoláním“,

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 408

snad jen v jediném případě se objevily slzy,

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 395

ale ty brzy zaschly, aniž by se objevila krev!

 :-)

Přijímání do cechů a rozdávání cechovních listů

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 404

byl dlouhý a slavnostní obřad.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nutno říci, že děti to braly poměrně dost vážně

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

a cechovní listy se v mnoha domácnostech

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

následně staly součástí výzdoby dětských pokojů (viz. Šmíďáci)

Po přijetí do cechů nám požehnal velký TaToTen

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 412

a zbyl ještě čas i na písničky a pak hají dadý.

Jen tatínci

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 426

ve své komůrce

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 425

skrovné

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 424

a pubertální mládežníci měli dovoleno, ještě trochu poklábosit!

SOBOTA

Snídaně la fantastic!

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 427

Po snídani Církev na návrh představitelů cechů

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 429

rozdělila děti do bojových družin.

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 431

Vytvořily se tak družina Severu,

Dolejš Albert Průzkumník Barbar
Dvořák Lukáš Mistr Hobit
Jana Ondřej Bojovnik Trpaslik
Macháček Miroslav junior Mistr Trpaslik
Ptáčková Veronika Průzkumník Elf
Razimová Nela Průzkumník Elf
Šmída Antonín Průzkumník Elf
Šmídová Marie Bojovnik Elf
Žáček Pavel Bojovnik Hobit

družina Východu,

Černý Julián Bartoloměj Bojovnik Trpaslik
Dolejš Marek Bojovnik Barbar
Dvořák Tomáš Průzkumník Elf
Knotková Michela Mistr Elf
Mravináč Matěj Průzkumník Elf
Šmída Václac Průzkumník Trpaslik
Štičková Kateřina Průzkumník Elf
Štumpf Daniel Bojovnik Trpaslik
Tušek Karel junior Mistr Hobit

družina Jihu,

Čížek Lukáš Průzkumník Elf
Edr Michal Bojovnik Barbar
Klapka Jakub Bojovnik Elf
Knotek Lukáš Průzkumník Hobit
Kohout Jan Průzkumník Hobit
Macháčková Markéta Mistr Elf
Ptáčková Hana Mistr Elf
Štička Václav Bojovnik Trpaslik
Tušek Václav Bojovnik Trpaslik

a družina Západu.

Černý Barnabáš Bojovnik Barbar
Klapková Ella Průzkumník Elf
Kohout Petr junior Mistr Elf
Macháčková Barbora Průzkumník Hobit
Mravináč Alex Bojovnik Hobit
Razimová Eliška Bojovnik Elf
Štičková Alžběta Průzkumník Hobit
Žáček Michal Mistr Trpaslik

V každé družině jsou dobrodruzi od 3 do 14-15 let

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 435

v zastoupení příslušníků

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 433

každého z Cechů tak,

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 439

aby byly družiny soběstačné v boji, čarování,

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 441

léčení ran, vaření, výzvědné činnosti i stopování.

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 437

V rámci možností byly i zde dětští dobrodruzi více méně spokojeni!

Následně dostaly družiny toto zadání:

„Každá družina, prostřednictvím svých mistrů, uvaří lektvar síly!

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 508

Každá družina, prostřednictvím svých průzkumníků, získá otisk stopy osoby či zvířete pohybujícího se po okolí!

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 505

Každá družina, prostřednictvím svých bojovníků, vyrobí zbraň určenou k boji s nepřítelem!

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 524

Všechny družiny budou v prostoru přilehlého lesa hledat kusy mapy, které tam poházel zlý čaroděj  Suchopár!

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 454

Všechny družiny budou po celou dobu chránit STebouzemi i sebe sama před nenadálými a zákeřnými útoky nevyzpytatelných skřetů!

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 450

Všechny družiny budou z plačících stromů odebírat jejich slzy k výrobě loučí!“

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 516

Tato zadání bohatě pokryla dopolední program.

:-)

Jak vidno, všichni plnili všechny úkoly s nadšením.

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 443

Skřeti byli odraženi

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 466

a částečně zlikvidováni,

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 470

lektvary od všech družinek měly vynikající chuť

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 510

a neuvěřitelnou vnitřní energii.

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 473

Veškeré ingredience byly kontrolovány tak, aby nedošlo k otravě:-)

2014-04-17.-20. STebouzemě ZROZENÍ 500

Zbraně vyrobené bojovníky chřestěly a svištěly a žádná ze stop po okolí neunikla pozornosti a ostřížímu zraku průzkumníků!

Příprava výroba loučí probíhala pod dohledem dospěláků, protože popáleniny žhavou smůlou

nejsou vítaným společníkem.

Vše se náramně vydařilo,

ba dokonce se v lese, skřetům pod frňáky, podařilo najít i větší část potrhané mapy.

Po obědě a krátkém poledním klidu,

zbyl ještě čas na poslední dodělávky

a poté už, podle nalezené mapy,

vyrazily družiny k přípravě ohnišť určených k uctění

jednoho z TaToTenových dětí.

Úkol zněl „Získat od božího potomka korunu pro korunovaci krále STebouzemě!“

Na poli pustém, kudy zřejmě již prošla nelítostná vůle čaroděje Suchopára,

byly přepraveny čtyři ohniště.

V příšeří, způsobeném zataženou podvečerní oblohou

a nízkými černými mraky od východu,

zapálili dobrodruzi své ohně.

Úkolem tímto, pověřena byla nejstarší děvčata z každé družiny!

Tu zjevili se na pokraji lesa zástupci

TaToTena na Zemi

a z vyschlé půdy pustého pole

rozdělali pátý,

posvátný a tajemný,

oheň poznání!

Následně měli dobrodruzi rozluštit nepříliš složitou hádanku,

jaké že dítě boží, pětice ohňů znázorňuje.

Markétka, využivší svůj vysoký bonus na inteligenci jak postavy tak hráče,

záhy poznala Kasiopeu.

Tato nebeská princezna ukázala nám všem ohnivým prstem místo,

kde po tisíc let ležela lidským i božím zrakům skryta

koruna krále STebouzemě!

Po nalezení koruny pro krále

již nic nebránilo všem občanům STebouzemě

shromážditi se vůkol slavnostního ohně.

Nejstarší hoši zažehli náš korunovační oheň ve jménu

Východu a Jara síly bez krutosti,

 ve jménu Jihu a Léta lásky bez nenávisti,

 ve jménu Západu a Podzimu přátelství bez podlézavosti,

 ve jménu Severu a Zimy rozumu bez vychytralosti,

Jakmile oheň vzplanul

přistoupili všichni Sepukonové k odhalení toho,

jež všemi radostně očekáván byl!

Stařec potulný zmizel v propadlišti dějin

a z jeho chudobné slupky vylétl pln mladických sil

náš nový král, Jirkoň I. Spravedlivý!

Na jeho hlavu položil nejvyšší Sepukon královskou korunu

a s ní i odpovědnost za vládu a další osud naší milované STebouzemě

a její vítězství v boji s Rudou chátrou čaroděje Suchopára!

Král krátce promluvil k lidu a následně spolu s církví

a veškerým obyvatelstvem

zapěl naší píseň!

Pak už nastal odchod do interiéru srubu.

(PS: Toto vše bylo původně plánováno na pozdější večerní čas, leč černočerná obloha a předpověď krupobití přinutili Sepukony promluvit se všemi třemi egy Boha, a Matka, Dítě i Otec radou svou navedli nás k uspíšení tak, abychom se vyhnuli neblahým dopadům průtrže mračen, která ovšem, zásahem čaroděje Suchopára, nakonec stejně nepřišla … )

Jako každý večer, končil i tento zpěvem ukolébavek z kytar a hlasivek Sepukonů a následného pravidelného oddechování dětí i chroptění tatínků

:-)

NEDĚLE

Jako každé ráno, i toto začalo snídaní z rukou našich uctívaných kuchařů.

Jejich náčelník se pak z rukou a meče krále,

dočkal jako vůbec první obyvatel STebouzemě, za své umění a dlouholetou péči o nás všechny pasování na rytíře!

Ať tedy slunce nikdy nezapadne nad velikostí Sira Michala z Černova!!!!

Nedělní dopoledne bylo věnováno bojové připravenosti všech dobrodruhů.

Bůh TaToTen rukama některých otců sestrojil zkušební překážkovou dráhu.

Každý z dětských dobrodruhů musel dráhu absolvovat.

Tato zkouška fyzické a bojové připravenosti

 skládala se z překonání potůčku lanovou houpačkou,

trefení terče ponožkovou bombou,

plížení pod provazovou sítí,

skolení postav skřetů včera vyrobeným mečem a překonáním pavoučí dráhy,

natažené mezi stromy.

Dráhu postupně prošli

bojovníci ze skupiny Severu

Východu

Jihu

i Západu.

Ostatní se v mezidobí zocelovali

kolektivními hrami

 jako fotbal

či baseball.

——–

Tak pomalu leč nekompromisně přiblížila se doba loučení a odjezdu za našimi krásnými, milými, jemnými i hebkými, milovanými a uctívanými manželkami, partnerkami a maminkami….

:-)

….. a jejich masitými polovicemi připravenými na pondělní velikonoční nářez!

:-)

——–

Loučení,

smutná to leč nevyhnutelná součást každé naší akce!

Tak v létě na táboře, při dalším výcviku a boji s Rudou východní chátrou čaroděje Suchopára, na shledanou!

Ať žijí všichni mistři, průzkumníci i bojovníci a lordi STebouzemě!

Ať žijí Sepukoni, zástupci boží na Zemi!

Ať žije bůh TaToTen ve všech svých egech!

AŤ ŽIJE KRÁL!

AŤ ŽIJE KRÁL!

AŤ ŽIJE KRÁL!

AŤ ŽIJE KRÁL!

a taky ať žije přátelství, fantazie, pohoda a vše to, co nás drží pohromadě!

Stále mě S Vámi baví svět!

Mirek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *